Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna

Aktualności
Studia podyplomowe Zarządzanie w turystyce
Wszystkim zainteresowanym polecamy doskonalące studia podyplomowe "Zarządzanie w turystyce". Studia realizowane będą w dwóch odrębnych turach: w Lublinie oraz w Biłgoraju. Organizatorem są: Wydział Ekonomiczny UMCS oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Jednym z wykładowców będzie Dyrektor Grupy Eksperckiej CSV Grzegorz Gołoś.

Więcej…
 
Zarządzanie czasem, wypalenie zawodowe, kreatywność, samoocena
Na tegorocznym Slot Art Festiwalu w Lubiążu k. Wrocławia Grzegorz Gołoś poprowadził krótkie szkolenia z zarządzania czasem, wypalenia zawodowego, kreatywności, samooceny... w ramach projektu SLOT TRAIN.
Więcej…
 
O produktach i trasach turystycznych na Konferencji w Wierzchowiskach
Grzegorz Gołoś jako jeden z prelegentów wziął udział w Konferencji „KULTURA I TURYSTYKA NA LUBELSZCZYŹNIE - RAZEM CZY OSOBNO” w ramach I Targów Turystyki Wiejskiej i Kulturowej.Tematem wystąpienia były "Produkty sieciowe i trasy turystyczne szansą na rozwój obszarów wiejskich". Wystąpienie zostało bardzo dobrze przyjęte przez uczestników i organizatorów. Pełny program Konferencji przedstawiał się następująco:

Więcej…
 
O perspektywach rozwoju turystyki ornitologicznej...
Grzegorz Gołoś reprezentujący Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Grupę Ekspercką CSV zaprezentował referat "Perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej na obszarze Poleskiego Parku Narodowego" podczas konferencji "Potencjał przyrodniczy a zrównoważony rozwój powiatów Polesia Lubelskiego". Celem konferencji była prezentacja potencjału przyrodniczego oraz walorów Polesia Lubelskiego, mających istotne znaczenie dla gospodarki regionu. Konferencja miała służyć nawiązaniu współpracy pomiędzy uczelniami Lublina i jednostkami samorządu terytorialnego zainteresowanymi rozwojem Polesia w oparciu o ich zasoby przyrodnicze. W części plenarnej zaprezentowany został głównie dorobek naukowy specjalistów z zakresu nauk przyrodniczych realizowany na obszarze Polesia i mający charakter aplikacyjny. Ponadto zaprezentowane były rezultaty prac już realizowanych na Polesiu przez jednostki samorządowe. Głównymi prelegentami byli więc specjaliści z zakresu nauk o Ziemi oraz pracownicy terenowych jednostek samorządowych. Z kolei część terenowa poświęcona była na prezentację wybranych, najciekawszych walorów przyrodniczych omawianych przez specjalistów z rożnych dziedzin nauki i gospodarki.
Więcej…
 
Turystyka ornitologiczna w Zeszytach Naukowych

Ukazał się 14 tom Zeszytów Naukowych, a w nim dwa artykuły autorstwa Grzegorza Gołosia z UMCS i Grupy Eksperckiej CSV. Oba artykuły dotyczą birdwatchingu: 1) Turystyka Ornitologiczna na obszarze Poleskiego Parku Narodowego w percepcji osób zainteresowanych Birdwatchingiem, 2) Turystyka Ornitologiczna na obszarze Poleskiego Parku Narodowego w percepcji przewodników terenowych po PPN. Polecamy zakup i lekturę. Szczegółowy spis treści przedstawia się następująco:

Więcej…
 
Projektowanie, wytyczanie, wyznaczanie szlaków turystycznych
Projektowanie szlaków turystycznychW Polsce istnieje wiele atrakcyjnych miejsc, w których odczuwalny jest brak wyznaczonych i dogłębnie przemyślanych szlaków oraz innych rodzajów tras turystycznych. Oczywiście istnieje sieć różnego typu szlaków, ale wciąż wydaje się, że jest ona niewystarczająca. W związku wszyscy zainteresowani rozwojem turystyki powinni podjąć zakrojone na szeroką skalę działania zmierzające do wymiernych zmian w tym zakresie. Zapraszamy do współpracy przy projektowaniu i wykonywaniu "od A do Z" różnego typu szlaków turystycznych. Turystyka jest naszą pasją!

Więcej…
 
Inauguracja nowych gier terenowych
Gra terenowa w KołaczachMiło nam poinformować, że właśnie zainaugurowaliśmy kolejne gry terenowe, tym razem w urokliwej miejscowości Kołacze na Polesiu Lubelskim. Pierwsza z gier pod nazwą "Zagroda Poleska" odbywa się w Skansenie zlokalizowanym tuż przy Karczmie Poleskiej. Natomiast druga gra "Kołatanie" przebiega po trasie zlokalizowanej tu ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej przygotowanej przez Nadleśnictwo Włodawa.
Więcej…
 
Szkolimy menagerów turystyki
Rozpoczęliśmy szkolenia menagerów turystyki w województwie lubelskim. Szkolenie obejmuje łącznie 80 godzin, a szczegółowy zakres programowy przedstawia się następująco:

Więcej…
 
Projekty szlaków turystycznych
Projektowanie szlaków turystycznychNasza działalność obejmuje kompleksowe projektowanie szlaków turystycznych różnego typu: od koncepcji do realizacji. Tworzymy szlaki od A do Z. Działamy z pasją! Oferujemy:

Więcej…
 
Bezpłatne szkolenie: E-marketing w turystyce
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. E-marketing w turystyce z certyfikatem ECCC. Szkolenie będzie realizowane w okresie IX 2013 – I 2014 w wymiarze 120 godzin. Grupa szkoleniowa będzie liczyła 10 osób. Uczestnicy otrzymają podręczniki, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie, ciepły posiłek i napoje w trakcie zajęć. Na zakończenie przystąpią do egzaminu, którego zdanie prowadzi do uzyskania certyfikatu ECCC z e-marketingu. Dodatkowo wszyscy uzyskają certyfikat Marketing Menagera. W programie szkolenia znajdą się zagadnienia takie jak:
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 11
Wstecz