Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Grzegorz Gołoś poprowadzi szkolenia turystyczne w Szczecinie

Grzegorz Gołoś poprowadzi szkolenia turystyczne w Szczecinie
Grzegorz Gołoś poprowadzi cykl szkoleń w ramach projektu "Wspieramy kluczowe kadry firm turystycznych!" realizowanego przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu zaplanowano do 31.03.2013r. Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności 30 mikro- i małych przedsiębiorstw z sektora turystycznego na obszarze wiejskim województwa zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kompetencji kluczowej kadry w ramach kompleksowych i komplementarnych szkoleń dla 120 pracowników. W ramach projektu zostały przewidziane szkolenie „Profesjonalny menedżer turystyki” oraz szkolenie „Efektywna promocja i sprzedaż usług”.

Beneficjentami projektu „Wspieramy kluczowe kadry firm turystycznych!” jest 120 osób dorosłych:

- pracowników mikro- i małych przedsiębiorstw, w tym pracowników 50+,
- posiadających wykształcenie co najmniej średnie,
- zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- pracujących na stanowiskach/ wykonujących czynności kierownicze/zarządcze lub sprzedaży/promocji/marketingu,
- zatrudnionych zgodnie z Kodeksem Pracy w przedsiębiorstwie, które ma jednostkę organizacyjną na obszarze wiejskim województwa zachodniopomorskiego wg definicji GUS, stanowi mikro- lub małe przedsiębiorstwo wg Rozporządzenia Komisji [WE] nr 800/2008, działa w sekcji PKD I- działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.


 
Wstecz