Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » O turystyce rowerowej na konferencji popularnonaukowej :)

O turystyce rowerowej na konferencji popularnonaukowej :)
Grzegorz Gołoś wygłosił referat pt. "Turystyka rowerowa na obszarze Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie" podczas międzynarodowej konferencji popularnonaukowej "Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie", która odbyła się w Zielonce gm. Murowana Goślina. Pełna tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:


Wielkopolski System Szlaków Rowerowych, Tomasz Wiktor (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego);
Atrakcje turystyczne Puszczy Zielonka, Tomasz Łęcki (Związek Międzygminny Puszcza Zielonka);
TURYSTYKA ROWEROWA W POLSCE
1. Potrzeba regulacji prawnych w turystyce rowerowej, dr Jerzy Gospodarek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie);
2. Rynkowe uwarunkowania rozwoju turystyki rowerowej, prof. Agnieszka Niezgoda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu);
3. Rowerem przez Polskę- działania podejmowane przez PTTK w zakresie turystyki rowerowej, Jolanta Śledzińska ( ZG PTTK, Warszawa);
4. Turystyka rowerowa w lasach państwowych - stan obecny oraz wybrany dylematy wstępne propozycje jej rozwoju, Maria Rothert (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych), dr Wioletta Kacprzyk (Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu)
5. Aspekty rozwoju turystyki rowerowej na obszarach chronionych w Polsce, dr Barbara Pisarska (Uczelnia Vistula, Warszawa), Zbyszko Pisarski (Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa)

ROWEREM TRANSGRANICZNIE
1. Stan i kierunki rozwoju turystyki kolarskiej na Ukrainie, Taras Pacholyuk (Federacja Turystyki Sportowej Ukrainy, Komisja Turystyki Kolarskiej)
2. Jak to na rowerach w Galicji poza miasta jeżdżono, czyli rzecz o uwarunkowaniach turystyki kolarskiej w zaborze austriackim, dr Artur Kurek (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie);
3. Turystyka rowerowa na Roztoczu – stan i perspektywy rozwoju, Tadeusz Grabowski (Roztoczański Park Narodowy), Paweł Cebrykow (Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS w Lublinie), Robert Rabiega (Józefowska Kawaleria Rowerowa);
4. Turystyka rowerowa na Drodze Św. Jakuba – Europejskim Szlaku Kulturowym, dr Franciszek Mróz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu.) i Mróz Łukasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

TURYSTYKA ROWEROWA W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE
L'uect et les jeunes cyclotouristes vers une citoyennete europeenne (UECT i młodzi kolarze ku obywatelstwu europejskiemu), dr Jean-Paul Lamonnier (president Fondateur de Union Européenne de Cyclotourisme, Francja);

ROWEREM PO REGIONACH – SZLAKI TURYSTYKI ROWEROWEJ W POLSCE
1. Turystyka rowerowa na obszarze Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”, Grzegorz Gołoś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie);
2. Rowerem przez Półwysep Helski. Uwarunkowania – projekty – efekty, dr Piotr Majdak (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie), Urszula Majdak (PTTK);
3. Infrastruktura dla turystyki rowerowej w Puszczy Zielonka i okolicach, Andrzej Billert (Pracownia Projektów Komunikacyjnych i Architektury Krajobrazu w Poznaniu);
4. Projekt GPS Wielkopolska, Andrzej Kaleniewicz (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego);
5. Zróżnicowanie form turystyki rowerowej, dr Alina Zajadacz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu);
6. System rowerowych szlaków turystycznych województwa łódzkiego, Tomasz Dronka (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego);
7. Rower jako element promocji regionów postindustrialnych - koncepcja układu rowerowego dla Szlaku Zabytków Techniki woj. śląskiego, Alex Kopia (Fundacja Miasta dla Ludzi, Częstochowa);
8. Możliwości i plany rozwoju szlaków rowerowych w oparciu o zlikwidowane linie kolejowe na przykładzie województwa wielkopolskiego, Jacek Cieślewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza);
9. Rekreacja rowerowa wśród studentów SGGW, dr Jan Zawadka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa);

Warsztaty terenowe: PREZENTACJA PUSZCZY ZIELONKA I OKOLIC

TURYSTYKA ROWEROWA W BADANIACH NAUKOWYCH
1. Turystyka rowerowa na obszarze cennym przyrodniczo na przykładzie Roztoczańskiego Parku Narodowego, dr Hanna Prószyńska-Bordas (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie);
2. Rower – alternatywa wypoczynku poznańskiego studenta? dr Sylwia Graja-Zwolińska, dr Aleksandra Spychała (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu);
3. Znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju turystyki rowerowej w województwie podkarpackim dr Małgorzata Skulimowska-Rzeźwicka, dr Joanna Wład (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu);
4. Turystyka rowerowa w polskiej części Euroregionu Śląska Cieszyńskiego-studium przypadku – Bogdan Kasperek (Stowarzyszenie Rozwoju i współpracy regionalnej „Olza”, Cieszyn);

TURYSTYKA ROWEROWA W PRAKTYCE
1. Jazda rowerem jako przygoda filozoficzna, dr Tomasz Sahaj (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu);
2. Spojrzenie turystyczne z roweru i nie tylko, Lech Kościelak (Akademia Pedagogiki Specjalnej);
3. Turystyka rowerowa osób niewidomych, Eugeniusz Taczkowski, Władysław Gładysiak (Wielkopolski Klub KFSiT niewidomych i słabo widzących „Razem” w Poznaniu);
4. Soboty na dwóch kółkach w Pile, Jan Balcerzak (PTTK Piła);
5. Turystyka rowerowa jako instrument w dydaktyce i wychowaniu młodzieży szkolnej, Krzysztof Makara, Robert Kaczmarek, Karol Piotrowski (Publiczne Gimnazjum
nr 2 w Zduńskiej Woli);

Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu!
 
Wstecz