Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych

Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych
Kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej to dobrowolna ocena obiektów turystyki wiejskiej według systemu zarządzanego przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Właśnie został uruchomiony nowy serwis kategoryzacyjny, który znajduje się pod adresem www.pftw.pl

Wszystkim zainteresowanym gospodarstwom agroturystycznym polecamy zarówno sam serwis, jak i rozważenie decyzji o przystąpieniu do systemu kategoryzacji.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” powstała w roku 1996 roku. Jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim, patronującą 45 lokalnym i regionalnym organizacjom stowarzyszającym obiekty turystyki wiejskiej. Jej celem jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki obszarów wiejskich. Założenia statutowe są realizowane poprzez ustawiczne szkolenia, wydawnictwa oraz promocje w środkach masowego przekazu.

Jednym z głównych zadań Federacji jest właśnie kategoryzacja Wiejskiej Bazy Noclegowej – czyli dobrowolnej oceny obiektów turystyki wiejskiej, przeprowadzanej przez licencjonowanych inspektorów. Celem kategoryzacji jest podnoszenie jakości świadczonych usług, przez obiekty turystyki wiejskiej ich rekomendacja i promocja. Poprzez swoje działania Federacja pragnie rozwijać pozytywny wizerunek wypoczynku na wsi i promować wypoczynek na łonie natury.
 
Wstecz