Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Szkolenie z zakresu rozwoju turystyki

Szkolenie z zakresu rozwoju turystyki
Szkolenia w ramach projektu „Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości" nabierają rozpędu. Tym razem lokalni liderzy w promowaniu postaw przedsiębiorczych szlifowali wiedzę z zakresu animowania lokalnej współpracy i tworzenia sieci partnerstw. Szkolenia prowadził p. Grzegorz Gołoś, wielki pasjonat turystyki i osoba posiadająca doświadczenie w organizowaniu lokalnych wspólnot na rzecz rozwoju turystyki.


Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” w Nałęczowie, zaś partnerami Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych w Krakowie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie oraz Związek Gmin Lubelszczyzny

Projekt zakłada rozwijanie przedsiębiorczości lokalnej poprzez tworzenie w trzech województwach turystycznych produktów sieciowych, w oparciu o istniejące centra ruchu turystycznego i ich dotychczasową specjalizację:

- Nałęczów, woj. lubelskie: turystyka poznawcza;
- Bałtów, woj. świętokrzyskie: park rozrywki/przygoda;
- Kraków, woj. małopolskie: turystyka dziedzictwa.

Cele projektu:
- wypracowanie modelu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o zasoby regionu na przykładzie 3 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego;
- opracowanie i wdrożenie kaskadowego systemu szkoleń dla 3 grup odbiorców: doradców, animatorów przedsiębiorczości oraz osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w oparciu o zasoby regionu;
- wdrożenie innowacyjnych narzędzi aktywizacji społeczności lokalnej w kierunku przedsiębiorczości: questingu, ekomuzeum, marki lokalnej, greenways;
- wypracowanie 3 turystycznych produktów sieciowych w regionach objętych projektem oraz połączenie ich systemem ofert tematycznych dopasowanych do potrzeb konkretnego klienta;

Rezultat:
Efektem projektu będzie wypracowanie modelu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o produkt sieciowy w każdym z regionów oraz wspólny ponadregionalny produkt sieciowy. Trwałość projektu zapewnią partnerzy projektu, którzy przyjmą na siebie funkcje organizatora turystki w regionie lub powierzą role touroperatora kompetentnej organizacji. Upowszechnienie projektu nastąpi poprzez przekazanie dobrych praktyk poprzez sieci, których członkami lub współpracownikami są partnerzy projektu.

 
Wstecz