Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » O produktach i trasach turystycznych na Konferencji w Wierzchowiskach

O produktach i trasach turystycznych na Konferencji w Wierzchowiskach
Grzegorz Gołoś jako jeden z prelegentów wziął udział w Konferencji „KULTURA I TURYSTYKA NA LUBELSZCZYŹNIE - RAZEM CZY OSOBNO” w ramach I Targów Turystyki Wiejskiej i Kulturowej.Tematem wystąpienia były "Produkty sieciowe i trasy turystyczne szansą na rozwój obszarów wiejskich". Wystąpienie zostało bardzo dobrze przyjęte przez uczestników i organizatorów. Pełny program Konferencji przedstawiał się następująco:

1. KONFERENCJA „KULTURA I TURYSTYKA NA LUBELSZCZYŹNIE”

z udziałem przedstawicieli LGD, parlamentarzystów samorządu województwa, gmin, powiatów, miast, organizacji turystycznych i kulturalnych z terenu województwa,

Miejsce: Zespół Pałacowo-Parkowy w Wierzchowiskach, Termin: sobota, Godz.: 15.00 – 24.00

PROGRAM KONFERENCJI

15.00 – 15.15 Powitanie gości

Przemysław Zaleski - Wicedyrektor Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Piotr Duma - Prezes Lokalnej Grupy Działania „Dolina Giełczwi”

15.15 – 15.30 Wystąpienia zaproszonych gości

15.30 – 16.00 Województwo Lubelskie - potencjał turystyczno-kulturowy

Piotr Franaszek - Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

16.00 – 16.45 DEBATA pt. Kultura i turystyka na Lubelszczyźnie. Współpraca czy rywalizacja?

Moderator: Dorota Sawa-Niećko - Prezes Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”

Krzysztof Kornacki - Dyrektor Muzeum w Kozłówce

Michał Basiński - Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”

Piotr Franaszek - Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Zbigniew Pacholik – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Zielony pierścień”.

16.45 – 17.15 Przerwa kawowa

17.15 – 17.30 DWORY, PAŁACE I ZAMKI - kosztowne pamiątki czy element rozwoju turystyki kulturowej na lubelszczyźnie

Dariusz Kopciowski - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

17.30 – 17.45 Marka lokalna - szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim - innowacyjne podejście do rozwoju i wykorzystania potencjału podregionu

Sławomir Kuśmicki - Koordynator projektu

17.45 – 18.00 WIOSKA GOTÓW - przykładem społecznego zaangażowania mieszkańców Masłomęcza  w zachowanie historii i tradycji terenu.

Bartłomiej Bartecki - Dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

18.00 – 18.15 ZOOM NATURY - jako przykład idealnego działania samorządu w rozwoju turystyki

Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Miasta Janów Lubelski

18.15 – 18.30 KRAINA RUMIANKU - wioska tematyczna jako przykład aktywizacji mieszkańców i rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

Gabriela Bilkiewicz - Prezes Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego

18.30 – 19.00 Produkty sieciowe i trasy turystyczne szansą na rozwój obszarów wiejskich

Grzegorz Gołoś - Dyrektor Grupy Eksperckiej CSV

19.00 - 19.30 Ogłoszenie wyników i wręczenia nagród w I Turnieju Golfowym o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego

19.30 - 21.00 Widowisko „Wesele Chłopskie z XIX w.” - w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokim i kapeli ludowej „CYJA”.

21.00 - 24.00 Biesiada weselna. Grają: kapela ludowa „Łopieńczacy”, zespół ludowy „Siedliszczanki” i kapela ludowa „Cukrowniacy”.

Wstęp tylko na zaproszenia!


2. PREZENTACJE LGD I KIERMASZ WYROBÓW RĘKODZIELNICZYCH, PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I KUCHNI REGIONALNEJ

Miejsce: teren parku w Wierzchowiskach, Termin: niedziela, Godz.: 12.00 – 18.30

WYSTAWCY

Lokalne Grupy Działania z terenu Lubelszczyzny

LGD „Poleska Dolina Bugu”, LGD „Leśny krąg”, LGD „Razem ku lepszej przyszłości”, LGD „ Kraina wokół Lublina”, LGD „Nasza Nadzieja”, LGD „Ziemia Zamojska”, LGD „Krasnystaw PLUS”, LGD „Zapiecek”, LGD „Polesie”, LGD „Zielony Pierścień”, LGD „Nasze Roztocze”, LGD „Lepsze Jutro”, LGD „Ziemi Chełmskiej”, LGD „Promenada S-12”, LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, LGD „Jagiellońska Przystań”, LGD „Dolina Giełczwi”, LGD „Ziemi Kraśnickiej”.

Pozostali wystawcy z Lubelszczyzny

Lokalna Grupa Rybacka „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza”, Szlak Jana III Sobieskiego, Muzeum Wsi Lubelskiej, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Kołodziej Stanisław, Piwniczka Kalwaryjska, Joanna Zych, Galeria Q-FER Beata Wójcik, Piekarnia POLA ze Stasina

Wystawcy spoza Lubelszczyzny

Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej


3. KONKURSY KULINARNE

Konkurs „TRADYCJE KULINARNE REGIONU” pod patronatem OSM Krasnystaw-producenta śmietanki do zup i sosów Gosposia

III Kategorie:

- Szkoły Gastronomiczne;

- Restauracje;

- Gospodarstwa Agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich.

Konkurs „Lepienie Pierogów” pod patronatem OSM Piaski

Organizator: Klaster Turystyczny „Zagrody Lubelskie”, Restauracja Pałacowa w Wierzchowiskach

Miejsce: teren parku w Wierzchowiskach, Termin: niedziela, Godz. 12.00 – 17.30


4. KONKURS NA NAJCIEKAWSZE STOISKO I TAGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I KULTUROWEJ

Organizator: Departament Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego - Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Klaster Turystyczny „Zagrody Lubelskie”

Miejsce: teren parku w Wierzchowiskach, Termin: niedziela, Godz.: 12.00 – 17.30


5. PREZENTACJE ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH Z REGIONU LUBELSKIEGO

Miejsce: scena rozstawiona na terenie parku w Wierzchowiskach, Termin: niedziela, Godz.: 13.00 - 21.00

PREZENTACJE NA SCENIE - godz. 13.00 – 21.00

1. Orkiestra Dęta z Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach

2. Dziecięcy zespół Regionalny „Kropelki Rosy”

3. Dziecięcy zespół „Słowiańskie Nutki”

4. „Zespół Świderzanki”

5. Zespół Tańca Nowoczesnego „MONO 1”

6. Kapela Ludowa Małochwiej Duży

7. Zespół Akrobatyczno-taneczny z Cycowa

8. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Łabuń

9. Dziecięcy Zespół Ludowy „Ulaniacy” z Ulan Majoratu

10. Zespół Folklorystyczny „Wójtowianie” z Krasnobrodu

11. Zespół Pieśni i Tańca „Kresowiak”

12. Zespół Alebabki z Dorohuska

13. Zespół Śpiewaczy „Podzamcze”

14. Zespół z Kocudzy

15. Gminna Orkiestra Dęta z Mełgwi

16. „Kapela Folkowa Styrta”

17. Aukcja obrazów pleneru malarskiego organizowanego przez LGD Kraina Wokół Lublina

18. Konkursy na scenie organizowane przez LGR W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza oraz Okręgową Spółdzielnię Mleczarską z Krasnegostawu

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE - godz. 18.00 - 19.30

„Zemsta” wg. Aleksandra Fredry wykonaniu aktorów Teatru Pokoleń z Siennicy Różanej

Miejsce: Sala Balowa w Pałacu


6. PREZENTACJA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO - godz. 16.00 – 16.30

Sławomir Kuśmicki – Koordynator projektu

Miejsce: Sala Balowa w Pałacu


7. PREZENTACJA „WYDARZENIA W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ INSPIROWANE KULTURĄ LUDOWĄ” godz. 16.30 – 17.00

- Krystyna Figiel z-ca Dyr. Muzeum Wsi Lubelskiej

Miejsce: Sala Balowa w Pałacu


8. ZAWODY SPORTOWE

- I Turniej Golfowy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego – sobota, godz.: 12.00

Organizator: Klub Golfowy Wierzchowiska

- Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Trawnik – niedziela, godz.: 10.00

Organizator: Klub Szachowy „Huzar”

- Zawody w Siłowaniu na Ręce o Puchar Burmistrza Piask – niedziela, godz. 14.30

Organizator: Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”

- Wojewódzkie Towarzyskie Zawody Militari o Puchar Burmistrza Świdnika – niedziela, godz. 11.30

Organizator: Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii RP im. 24 Pułku Ułanów ze Świdnika.

Miejsce: Pałac w Wierzchowiskach, teren parku w Wierzchowiskach.


9. ŚWIDNICKI RAJD ROWEROWY PO KRZCZONOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Organizator: Klub Rowerowy „Alfa” ze Świdnika.

Dzień pierwszy - sobota: Świdnik, Las Mełgiewski (Pomnik Powstania Styczniowego), Wierzchowiska, Kawęczyn, Borkowszczyzna, Las Chmiel, Krzczonów, Las Królewski (Śmierdzące Źródło, Chodyłówka, Częstoborowice (Zbiorowa Mogiła Powstańców), Rybczewice. Ok. 60km.

Nocleg w Rybczewicach.

Dzień drugi - niedziela: Rybczewice, Fajsławice (zbiorowa mogiła Powstańców- planowane spotkanie i ognisko dla uczestników rajdu organizowane przez Koło Aktywnych Kobiet z Fajsławic i Gminę Fajsławice), Biskupice, Piaski, Wierzchowiska - Ok. 60 km.


10. SPŁYW KAJAKOWY „DOLINĄ GIEŁCZWI I WIEPRZA”

Organizatorzy: Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej „Nad Wieprzem” z Jaszczowa, Firma „Kajaki Sternik”,

Dzień Pierwszy - sobota: Biskupice - Jaszczów (impreza integracyjna wieczorem i nocleg)

Drugi dzień - niedziela: Jaszczów - Łańcuchów,


PONADTO PLANOWANE SĄ

1. WIOSKA RYBACKA

Organizator: Lokalna Grupa Rybacka „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z Lubartowa,

2. WIOSKA GOTÓW

Organizator: Masłomęckie Stowarzyszenie „Wioska Gotów”

3. AMATORSKA AKADEMIA GOLFA

Organizator: Klub Golfowy „Wierzchowiska”,

Miejsce: plac główny, termin: niedziela

4. PRZEJAŻDŻKI KONNE

5. POKAZY SPORTÓW EKSTREMALNYCH

6. PLACE ZABAW DLA DZIECI

Miejsce: teren parku w Wierzchowiskach, Termin: niedziela, Godz.: 12.00 – 19.00

 
Wstecz