Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » O perspektywach rozwoju turystyki ornitologicznej...

O perspektywach rozwoju turystyki ornitologicznej...
Grzegorz Gołoś reprezentujący Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Grupę Ekspercką CSV zaprezentował referat "Perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej na obszarze Poleskiego Parku Narodowego" podczas konferencji "Potencjał przyrodniczy a zrównoważony rozwój powiatów Polesia Lubelskiego". Celem konferencji była prezentacja potencjału przyrodniczego oraz walorów Polesia Lubelskiego, mających istotne znaczenie dla gospodarki regionu. Konferencja miała służyć nawiązaniu współpracy pomiędzy uczelniami Lublina i jednostkami samorządu terytorialnego zainteresowanymi rozwojem Polesia w oparciu o ich zasoby przyrodnicze. W części plenarnej zaprezentowany został głównie dorobek naukowy specjalistów z zakresu nauk przyrodniczych realizowany na obszarze Polesia i mający charakter aplikacyjny. Ponadto zaprezentowane były rezultaty prac już realizowanych na Polesiu przez jednostki samorządowe. Głównymi prelegentami byli więc specjaliści z zakresu nauk o Ziemi oraz pracownicy terenowych jednostek samorządowych. Z kolei część terenowa poświęcona była na prezentację wybranych, najciekawszych walorów przyrodniczych omawianych przez specjalistów z rożnych dziedzin nauki i gospodarki.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe we Włodawie
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

PROGRAM KONFERENCJI:


14 czerwca (piątek) – SESJA PLENARNA

10.00: uroczyste otwarcie

10.30-12.00:  sesja referatowa I

 1. Georóżnorodność Polesia Zachodniego i jej implikacje dla geoochrony i geoturystyki – R. Dobrowolski (WNoZiGP UMCS, Lublin)
 2. Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego – R. Krukowska (WNoZiGP UMCS, Lublin)
 3. Promocja walorów turystycznych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego – budowa marki „Kameralne Pojezierze”– M. Kolary-Woźniak (Starostwo Powiatowe, Łęczna)

12.00-12.30: przerwa kawowa

12.30-14.00: sesja referatowa II

 1. Zadania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie a zrównoważony rozwój Polesia Zachodniego – B. Sielewicz (RDOŚ, Lublin)
 2. Rola Poleskiego Parku Narodowego w transgranicznym rezerwacie biosfery – warunki zrównoważonego rozwoju – J. Szymański (PPN, Urszulin)
 3. Próba porównania potencjału ekoturystycznego i infrastruktury Polesia Lubelskiego i Polesia Brzeskiego na obszarze MRB „Polesie Zachodnie” – A. Abramchuk (WNoZiGP UMCS, Lublin)

14.00-15.00: przerwa obiadowa

15.00-16.30: sesja referatowa III

 1. Zasoby klimatyczne Polesia Lubelskiego pod kątem rekreacji i turystyki – B.M. Kaszewski, K. Siwek, A. Gluza (WNoZiGP UMCS, Lublin)
 2. Ocena zróżnicowania warunków tworzenia się zasobów wodnych w dorzeczu Włodawki – Z. Michalczyk, M. Turczyński, J. Sposób, K. Mięsiak–Wójcik, S. Chmiel, S. Głowacki (WNoZiGP UMCS, Lublin)
 3. Hydrologiczne uwarunkowania eutrofizacji wód Jeziora Glinki – z oceną możliwości poprawy  – S. Chmiel, Z. Michalczyk, S. Głowacki (WNoZiGP UMCS, Lublin)

16.30-17.00: przerwa kawowa

17.00-18.30: sesja referatowa IV

 1. Perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej na obszarze Poleskiego Parku Narodowego – G. Gołoś (WNoZiGP UMCS, Lublin)
 2. Nowe spojrzenie na występowanie surowców ilastych Polesia Lubelskiego – L. Gazda (Katedra Geotechniki PL, Lublin)
 3. Marketing urbanistyczny jako narzędzie wspomagania rozwoju gminy Włodawa – A. Polska (WNoZiGP UMCS, Lublin)

18.30-19.00: podsumowanie

19.00: Uroczysta kolacja


15 czerwca (sobota) – SESJA TERENOWA

 1. 8.00-9.00: śniadanie
 2. 9.15- 13.00: sesja terenowa na trasie Urszulin - Stary Brus - Sosnowica - Nadrybie - Urszulin
 3. 13.00: obiad

Miejsce obrad konferencji: Zajazd Drob w Urszulinie http://www.zajazddrob.pl/Komitet Honorowy:
Wiesław Holaczuk – Starosta Włodawski
Adam Niwiński – Starosta Łęczyński
Dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. UMCS – Dziekan WNoZiGP

Komitet Naukowy:
Dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. UMCS
Prof. dr hab. Marian Harasimiuk
Prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski
Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk

Komitet Organizacyjny:
Dr Przemysław Mroczek (UMCS, Lublin)
Mgr Leszek Popik (Starostwo Powiatowe, Włodawa)
Mgr Małgorzata Kolary-Woźniak (Starostwo Powiatowe, Włodawa)
Mgr Piotr Demczuk (UMCS, Lublin)
Dr Renata Krukowska (UMCS, Lublin)
Mgr Kamila Łucjan (UMCS, Lublin)
Mgr Katarzyna Mięsiak-Wójcik (UMCS, Lublin)


Adres kontaktowy:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej: Beata Cieślińska, tel. 081 752-64-78, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Starostwo Powiatowe we Włodawie: Leszek Popik, tel. 82 572-15-10 wew.133, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS: Przemysław Mroczek, 081 537-68-38, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Wstecz