Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Studia podyplomowe Zarządzanie w turystyce

Studia podyplomowe Zarządzanie w turystyce
Wszystkim zainteresowanym polecamy doskonalące studia podyplomowe "Zarządzanie w turystyce". Studia realizowane będą w dwóch odrębnych turach: w Lublinie oraz w Biłgoraju. Organizatorem są: Wydział Ekonomiczny UMCS oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Jednym z wykładowców będzie Dyrektor Grupy Eksperckiej CSV Grzegorz Gołoś.


Kierownicy studiów podyplomowych:
dr Dorota Chmielewska-Muciek, dr Renata Krukowska

Kontakt:
Wydział Ekonomiczny

Dorota Chmielewska-Muciek
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1022
tel.: 81 537 57 09
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Renata Krukowska
Al. Kraśnicka 2cd, pok. 16A
tel.: 81 537 68 52
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Czas trwania: rok akademicki 2013/2014, 2 semestry, zjazdy weekendowe

Opis Studiów:
Studia przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej w sferze turystycznej, zajmowania kierowniczych i wykonawczych stanowisk w różnych typach organizacji funkcjonujących w turystyce (przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej, lokalnych grupach działania). Absolwent po ukończeniu studiów posiadać będzie umiejętności z zakresu: organizacji i zarządzania przestrzenią turystyczną, podmiotami oraz produktami turystycznymi, projektowania i wdrażania systemów organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w turystce, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność turystyczną oraz tworzenia biznesplanów. Zdobędzie umiejętności badawcze, analityczne i pozyskiwania wiedzy specjalistycznej w oparciu o różne źródła. Ponadto, w przypadku wyboru bloku zajęć: Kurs wychowawcy kolonijnego, uzyska odpowiednie uprawnienia.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów (210 godz.):
1. Gospodarka turystyczna
2. Zasoby turystyczne
3. Animacja czasu wolnego
4. Technologie informacyjne w turystyce
5. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
6. Marketing usług turystycznych
7. Strategie rozwoju turystyki
8. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działalność turystyczną
9. Organizacja turystyki – warsztaty lub kurs wychowawcy kolonijnego
10. Produkt turystyczny
11. Turystyka w planowaniu przestrzennym
12. Prawo w turystyce
13. Zarządzanie wiedzą i jakością w przedsiębiorstwie turystycznym
14. Rachunkowość firmy turystycznej
15. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie turystycznym
16. Trening menedżerski

Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych w wyniku kształcenia nabędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu oraz turystyki, dotyczącą funkcjonowania organizacji w sektorze turystycznym (przedsiębiorstw, instytucji publicznych, fundacji itp.) oraz zarządzania turystyką na poziomie lokalnym i regionalnym. Zdobędzie on umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w podmiotach gospodarki turystycznej i ich otoczeniu. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w sferze turystycznej, zajmowania stanowisk w różnych typach organizacji funkcjonujących w turystyce (przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej, lokalnych grupach działania).

Ocena końcowa: pisemny egzamin końcowy

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:
UMCS
składanie dokumentów: lipiec i wrzesień 2013 r.
osoba: mgr Krzysztof Łoboda
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
al. Kraśnicka 2cd, pok. 102B,
20-718 Lublin
tel.: 81 537-68-20
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biłgoraj
składanie dokumentów: do końca września 2013 r
osoba: mgr Łucja Terejko
Kolegium UMCS w Biłgoraju
ul. Wira Bartoszewskiego 10, (sekretariat pok. 3)
23-400 Biłgoraj
tel.: 84 686 23 11
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zasady przyjęć:
Rekrutacja na studia będzie przeprowadzona na podstawie złożonego kompletu dokumentów według kolejności zgłoszeń. Wymagane dokumenty na studia podyplomowe to:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: magisterskich lub pierwszego stopnia/licencjackich,
• dwie fotografie,
• kserokopia dowodu osobistego,
• pokwitowanie wpisowego w wysokości 150 zł, wniesionego na indywidualne konto wskazane przez organizatora studiów (wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów).

Nr konta:
Studia w Lublinie: 79103019992456067000138201 z dopiskiem Zarządzanie w turystyce

Studia w Biłgoraju
: 52103019992456087000138201 z dopiskiem Zarządzanie w turystyce Biłgoraj

Data rozpoczęcia zajęć: październik 2013 r.

Opłata :
koszt studiów 2950 zł, w tym:
semestr 1 – 1400 zł czesne (plus 150 zł wpisowe)
semestr 2 – 1400 zł czesne

Informacji udziela:
UMCS
mgr Krzysztof Łoboda
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
al. Kraśnicka 2cd, pok. 102B,
20-718 Lublin
tel.: 81 537 68 20
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Biłgoraj
mgr Łucja Terejko
Kolegium UMCS w Biłgoraju
ul. Wira Bartoszewskiego 10, (sekretariat pok. 3)
23-400 Biłgoraj
tel.: 84 686 23 11
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Wstecz