Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Szlakiem do wiedzy... Szkolenia turystyczne na Mazowszu

Szlakiem do wiedzy... Szkolenia turystyczne na Mazowszu
Nasi trenerzy w najbliższym czasie poprowadzą szkolenia w ramach projektu "Szlakiem do wiedzy". Jego celem jest podniesienie kwalifikacji właścicieli oraz pracowników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej i okołoturystycznej w zakresie obsługi klienta, organizacji wydarzeń turystycznych, marketingu turystycznego, motywowania pracowników itp. Tematy szkoleń dla branży turystycznej to m.in.:


Tworzenie i zarządzanie portalem i sprzedażą online

Produkt branży turystycznej (wprowadzenie do produktu/ analiza konkurencji/ sprzedaż z wykorzystaniem internatu lub sieci agencyjnej)

Organizacja imprezy turystycznej (zasady kalkulacji/ tworzenie oferty)

Obsługa sprzedaży imprez (dokumentacja/ zarządzanie sprzedażą/ rozliczenia/ analizy/ raportowanie)

Agroturystyka (geneza, definicje/ warunki sanitarne i żywienie/ przepisy prawne/ kategoryzacja obiektów agroturystycznych/ rezerwacje i regulaminy pobytu)

Nowoczesny marketing atrakcji turystycznych/eventów

Ustawa o usługach turystycznych oraz budowa pakietów turystycznych

Klastering w turystyce

Przeciwdziałanie kryzysowi na rynku branży turystycznej - jak zarządzanie kryzysowe na poziomie mikro/małego przedsiębiorstwa i praktyczne rozwiązania funkcjonowania i przetrwania przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu

Motywowanie Pracowników branży hotelarsko-turystycznej


Tematy sprzedażowe:

Efektywna sprzedaż – techniki aktywnej sprzedaży

Zaawansowane techniki sprzedaży

Interaktywny trening umiejętności sprzedażowych – trudna sprzedaż

Skuteczny sprzedawca – warsztaty dla przedstawicieli handlowych

Akademia sprzedaży detalicznej

Prezentacje handlowe

Negocjacje handlowe

Trudne rozmowy handlowe – komunikacja bezpośrednia i telefoniczna

Techniki promocji

Obsługa klienta


ADRESACI PROJEKTU

Projekt skierowany jest do firm z branży turystycznej i okołoturystycznej  mających swoją siedzibę, filię, oddział na terenie woj. mazowieckiego będących:

• właścicielami mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw mających siedzibę, oddział lub filię na terenu województwa mazowieckiego z branży turystycznej i około-turystycznej;

• pracownikami (zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę) mikro,małych lub średnich przedsiębiorstw mających siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa mazowieckiego,

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Szkolenia realizowane będą metodą warsztatowo-prezentacyjną, gdzie elementy prezentacji przeplatane będą case’ami oraz ćwiczeniami służącymi utrwaleniu wiedzy. Szkolenia mają charakter interaktywnych sesji gdzie trener występuje w roli moderatora prowadzącego pracę w zaplanowanym kierunku. Podczas spotkań dyskutowane będą doświadczenia poszczególnych uczestników, definiowane powody sukcesu lub porażki zastosowanych rozwiązań, generowane i oceniane alternatywne rozwiązania oraz budowane schematy (w ocenie uczestników) optymalnych rozwiązań.

Podczas warsztatów wykorzystywane będą zróżnicowane techniki wizualizacji przedstawianego materiału (np. rzutniki, flip chart’s, filmy video).

Wszyscy uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych, których zadaniem będzie zarówno ułatwienie pracy podczas szkolenia oraz zapewnienie możliwości łatwego powrotu i przypomnienia omawianych zagadnień. Dodatkowo materiały dadzą możliwość późniejszego wykorzystania wypracowanych podczas szkolenia wzorców.

KOSZT SZKOLEŃ

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenia są bezpłatne.
Projekt jest dofinansowany w 100% z pomocą de minimis.

Pomoc de minimis jest rodzajem pomocy publicznej, która nie podlega notyfikacji.

Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (łac.) (prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2007 roku, pomoc publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro przyznana w ciągu 3 lat nie podlega zgłoszeniu Komisji.

LOKALIZACJA SZKOLEŃ

Szkolenia odbywają się w salach szkoleniowych Europrofes w Warszawie przy ul. Czerskiej 14. W przypadku gdy jedna firma zbierze grupę minimum 10 osób ze swojej firmy czy też firm zaprzyjaźnionych, istnieje możliwość dopasowania miejsca, terminu oraz planu szkolenia do potrzeb klienta.

REKRUTACJA

I ETAP
Przesłanie formularza zgłoszeniowego.

II ETAP
Na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym zostaje wysłana umowa szkoleniowa, którą należy wypełnić i zeskanowaną odesłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ODNOŚNIE PROJEKTU

Ewelina Anyszewska
tel. (22) 839 55 99 wew. 250
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

POMOC W WYPEŁNIENIU DOKUMENTACJI SZKOLENIOWEJ
Ewelina Anyszewska                                        
tel. (22) 839 55 99 wew. 250                               
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tomasz Stanik
tel. (22) 839 55 99 wew. 246
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

CZAS TRWANIA
2012-04-01 - 2014-03-31

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
 
Wstecz