Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Ekoturystyka - szkolenia i warsztaty

Ekoturystyka - szkolenia i warsztaty
Szkolenia z ekoturystykiJako specjaliści od turystyki nasi trenerzy prowadzą zajęcia w ramach projektu „EKO LIDERZY - profesjonalne szkolenia z zakresu ekoturystyki dla wielkopolskich przedsiębiorstw i ich pracowników z branży turystycznej”. EKO LIDERZY to BEZPŁATNY projekt zakładający rozszerzenie oferty turystycznej 30 wielkopolskich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi o programy ekoturystyki poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu kreowania i wdrażania oferty ekoturystycznej: 30 przedstawicielom/przedstawicielkom kadry menadżerskiej; 30 pracownikom/pracowniczkom działów marketingu; 30 pracownikom/pracowniczkom działów obsługi klienta; 30 pracownikom/pracowniczkom działów gastronomii.

Zachęcamy do korzystania z usług naszych trenerów ekoturystyki! Aby nawiązać współpracę prosimy o kontakt pod nr tel. 504 63 63 53. Więcej informacji!

Naszym kluczowym trenerem w tym zakresie jest Grzegorz Gołoś - więcej informacji na stronie www.grzegorzgolos.pl

Założone grupy szkoleniowe zostały dobrane tak, aby każdy podniósł swoje kwalifikacje w obszarze dla niego kluczowym i dotyczącym wyłącznie ekoturystyki. Programy ekoturystyki w przyszłości wdrażane będą przez pracowników wskazanych działów zatem ich przedstawiciele będą uczestniczyć w dostosowanych tematycznie do ich kompetencji szkoleniach. W związku z tym nie zakłada się wymogu posiadania podstawowej wiedzy na temat obszaru tematycznego danych szkoleń, leczy wyłącznie wymóg zatrudnienia na danym stanowisku.

Koszt szkolenia: Wkład prywatny przedsiębiorstwa NIE będzie wymagany, ponieważ Realizator w ramach projektu będzie udzielał dla wszystkich uczestników/czek pomocy de minimis. Oznacza to, że UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

GRUPY DOCELOWE

Projekt „EKO LIDERZY - profesjonalne szkolenia z zakresu ekoturystyki dla wielkopolskich przedsiębiorstw i ich pracowników z branży turystycznej” skierowany jest do przedsiębiorstw spełniających następujące warunki:

Posiadają siedzibę lub formalną jednostkę organizacyjną (filia, oddział, itp.) na terenie województwa wielkopolskiego;
Prowadzą działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
Należą do sektora mikro lub małych przedsiębiorstw;
Nie są przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu przepisów o pomocy de minimis;
Wartość udzielonej pomocy dla danego przedsiębiorstwa, bez względu na przeznaczenie pomocy, nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 200 tys. euro w okresie trzech ostatnich lat kalendarzowych.W szkoleniach udział wziąć mogą osoby delegowane od w/w przedsiębiorstw, które:

mieszkają i pracują na terenie województwa wielkopolskiego;
są pracownikami/pracownicami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę bądź są właścicielami/właścicielkami przedsiębiorstwa;
zajmują jedno z kluczowych dla projektu stanowisk (kadra menadżerska, dział marketingu, dział obsługi klienta bądź dział gastronomiczny).Podczas szkoleń zapewnione zostaną:

wykwalifikowana i doświadczona kadra trenerska;
dojazd i zakwaterowanie na czas szkolenia wraz z pełnym wyżywieniem;
komplet materiałów szkoleniowych (autorskie skrypty szkoleniowe, teczka, notes oraz długopis);
zaświadczenie o udziale w projekcie wraz z certyfikatem.


 
Wstecz