Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Promocja regionu Puszczy Białowieskiej

Promocja regionu Puszczy Białowieskiej
Grzegorz Gołoś na zlecenie Starostwa Powiatowego w Hajnówce zrealizował usługę ekspercką dotyczącą tematu „Promocja regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach realizacji projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”. W ramach współpracy przygotował zakres merytoryczny i poprowadził spotkanie otwarte dla mieszkańców z przedmiotowego tematu oraz przygotował szczegółowy raport dotyczący tej problematyki. Szczegółowa tematyka spotkania obejmowała m.in.


przedstawienie dotychczasowej promocji regionu Puszczy Białowieskiej; poddanie ocenie, które formy promocji się sprawdziły i które powinno się kontynuować; zidentyfikowanie potrzeb w zakresie promocji występujących w regionie Puszczy Białowieskiej (co promować?, jakie atuty promować?, odbiorcy, jak uatrakcyjnić obecną ofertę promocyjną?); narzędzia promocji i kanałów komunikacji marketingowej (jakie wybrać uwzględniając potencjalne możliwości?); propozycje systemu zintegrowanej promocji regionu Puszczy Białowieskiej z uwzględnieniem realizatorów promocji.

Jednocześnie przygotowany został szczegółowy raport zawierający analizę i najważniejsze zalecenia dotyczące promocji regionu Puszczy Białowieskiej, które obejmują m.in. stworzenie kompleksowej strategii promocji regionu Puszczy Białowieskiej, wraz ze szczegółowymi planami operacyjnymi; stworzenie silnej marki regionu odnoszącej się do jego wyjątkowości wraz z systemem identyfikacji wizualnej, wykorzystywanym przez wszystkich podejmujących działania promocyjne na rzecz regionu; wzmacnianie wizerunku regionu w obrębie sektora gospodarczego i turystycznego; kreację nowych produktów turystycznych, w tym rozwój różnorodnych tras turystycznych oraz produktów sieciowych; a także przeprowadzenie spójnych kampanii promocyjnych atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej regionu.
 
Wstecz