Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Inwentaryzacja szlaków turystycznych

Inwentaryzacja szlaków turystycznych

Wykonaliśmy kolejną kompleksową inwentaryzację szlaków turystycznych. Głównym celem naszej pracy była szczegółowa inwentaryzacja szlaków turystycznych na terenie Gminy Postomino oraz określenie ich aktualnego przebiegu, stanu oraz infrastruktury towarzyszącej.Realizacja celu nadrzędnego wymagała sformułowania celów / zadań szczegółowych, które jednocześnie wchodzą w zakres ostatecznego  opracowania, a wśród których należy wymienić:
- zdefiniowanie podstawowych pojęć dotyczących szlaków turystycznych;
- przegląd przepisów prawnych dotyczących wyznaczania i funkcjonowania szlaków turystycznych;
- charakterystykę ogólną przebiegu i oznakowania szlaków turystycznych;
- inwentaryzację szlaków turystycznych oraz weryfikację zasadności ich funkcjonowania;
- ocenę oznakowania szlaków turystycznych;
- propozycje działań służących rozwojowi szlaków turystycznych na badanym obszarze.

Końcowym rezultatem naszych prac jest opracowanie pt. "Inwentaryzacja szlaków turystycznych na terenie Gminy Postomino", w skład której wchodzi:
1) 100 stron analiz,
2) projekt techniczny,  w tym:
- Pliki .gpx – 12 szt.,
- Pliki .gdb – 13 szt.,
- Pliki wektorowe – 70 szt.,
- Mapy szlaków i ogólne - 31 szt.
3. Zdjęcia dokumentacyjne (73 szt.)

Zapraszamy wszystkie zainteresowanie podmioty do współpracy przy inwentaryzacji szlaków turystycznych. 
Wstecz