Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Szkolenie: Tworzenie tras turystyki zrównoważonej :: Szlaki turystyczne, Questy

Szkolenie: Tworzenie tras turystyki zrównoważonej :: Szlaki turystyczne, Questy

W Polsce istnieje wiele atrakcyjnych miejsc, w których jak do tej pory brakuje wyznaczonych i dogłębnie przemyślanych szlaków oraz innych rodzajów tras turystycznych. W związku z tym przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenie z zakresu metodologii ich tworzenia na zamówienie dla grup zorganizowanych. Przykładowy program zajęć przedstawia się następująco:

1) Wprowadzenie: prezentacja zakresu szkolenia, zapoznanie, integracja, oczekiwania. Czym jest, a czym nie jest turystyka zrównoważona? Eko + Turystyka = Ekoturystyka, czyli podstawowe koncepcje eko tras turystycznych. Motywacja w turystyce – jak turyści wybierają miejsca swoich wyjazdów?

2) Cel współpracy – co chcemy zrobić i kto to zrobi? Szlaki i trasy turystyczne. Gry terenowe i podchody. Questing, czyli turystyka z zagadkami. Walory antropogeniczne i naturalne w tworzeniu ofert zaspokajających potrzeby turystów. Dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne w moim regionie – inwentaryzacja i  weryfikacja. Analiza SWOT regionu. W czym jesteśmy wyjątkowi?

3) Interpretacja dziedzictwa – po co, dla kogo i jak? Czy i jak szlak może stać się produktem? Definicja i składniki produktu turystycznego. Pięć poziomów produktu turystycznego: rdzeń produktu, produkt rzeczywisty, produkt oczekiwany, produkt ulepszony i produkt potencjalny.

4) Marketing mix w turystyce: produkt, cena, dystrybucja, promocja, personel. Segmentacja, czyli do kogo kierujemy naszą ofertę. Branding - zasady budowania silnej marki w turystyce. Komunikacja marketingowa. Poezja lub proza – nasz wybór.

5) Zasady wyznaczania i oznaczania tras turystycznych w terenie. Prezentacja dobrych praktyk w zakresie kreowania tras turystyki zrównoważonej.

6) Praktyczne warsztaty w zakresie tworzenia tras turystyki zrównoważonej w rejonie działania LGD: koncepcja trasy, atrakcje turystyczne, adresaci, struktura produktu turystycznego, trasa, infrastruktura, dostępność komunikacyjna, zasady udostępniania, opis, koncepcja marketingowa, inne.

7) Uregulowania prawne dotyczące tworzenia szlaków. Udostępnianie zabytków, obiektów i terenów chronionych. Regulacje prawne wynikające z Ustawy o usługach turystycznych.

8) Posumowanie szkolenia, ewaluacja, certyfikaty, zakończenie.

Zainteresowanych realizacją szkolenia lub doradztwem w tym zakresie zapraszamy do kontaktu!

 

 
Wstecz