Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Szkolenie: Marketing i sprzedaż usług hotelowych, czyli klucz efektywności w hotelu

Szkolenie: Marketing i sprzedaż usług hotelowych, czyli klucz efektywności w hotelu

Nasze najnowsze szkolenie kompleksowo przygotowuje uczestników do tworzenia, promocji i efektywnej sprzedaży usług hotelarsko-turystycznych. Celem głównym szkolenia jest zdobycie przez uczestników gruntownej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie marketingu hotelarskiego oraz sprzedaży produktów hotelarskich. Celem szczegółowym szkolenia jest przygotowanie kadry do utrzymywania lojalności obecnych i pozyskiwania nowych klientów poprzez odpowiadanie na rzeczywiste potrzeby rynku docelowego i jego umiejętną segmentację. Szkolenie polecamy:

• zespołom pracowników obiektów hotelarskich;
• menagerom hoteli, moteli, pensjonatów, zajazdów itp.;
• innym grupom zainteresowanym, które pragną zdobyć umiejętności z zakresu marketingu i sprzedaży w hotelarstwie.


Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

• poszerzą swoją wiedzę z zakresu marketingu hotelowego;
• zdobędą praktyczne umiejętności tworzenia ofert i produktów turystycznych odpowiadających potrzebom gości;
• zapoznają się z zasadami skutecznej sprzedaży usług hotelarskich i negocjacji sprzedażowych;
• dowiedzą się jak efektywnie komunikować się z klientami;
• samodzielnie przygotują plan i strategię marketingową oraz dokonają segmentacji rynku;
• określą rzeczywistą wizję i misję swojego hotelu;
• wymienią doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.


PROGRAM SZKOLENIA:


I. Wprowadzenie:
• przedstawienie;
• integracja;
• oczekiwania;
• branża hotelarska dziś – najważniejsze wyzwania.


II. Marketing w hotelarstwie:
• podstawowe pojęcia w marketingu;
• marketing mix, czyli 5P w hotelu: produkt, cena, dystrybucja, promocja, personel;
• praktyczne zastosowanie marketingu w hotelu.


III. Strategie marketingowe w hotelarstwie:
• zasady tworzenia strategii marketingowej;
• wizja i misja w hotelu;
• praktyczne warsztaty tworzenia planu marketingowego.


IV. Produkt turystyczny hotelu:
• czym jest produkt turystyczny?
• pięciopoziomowa struktura produktu turystycznego;
• zasady tworzenia produktów turystycznych;
• oczekiwania gości, jako najważniejszy składnik produktu turystycznego.


V. Kompleksowa oferta usług hotelarskich
• jak stworzyć ofertę na miarę potrzeb?
• segmentacja rynku;
• wykorzystanie walorów naturalnych i antropogenicznych w tworzeniu oferty;
• komercjalizacja walorów turystycznych.


VI. Sztuka sprzedaży:
• metodyka CeZetKa;
• koszt, czy inwestycja?
• cena, a standard usług;
• negocjacje sprzedażowe;
• systemy premiowe i lojalnościowe.


VII. Profesjonalna obsługa ruchu turystycznego:
• efektywna komunikacja z klientami;
• satysfakcja klientów gwarancją sukcesu;
• badanie satysfakcji gości.


VIII. Praktyczne warsztaty tworzenia kompleksowych produktów turystycznych w hotelarstwie.


IX. Zakończenie:
• podsumowanie najważniejszych informacji;
• dyskusja;
• ewaluacja;
• certyfikaty;
• pożegnanie.


METODY PRACY:

W czasie szkolenia pracujemy według trójetapowego modelu 3xT: Teoria (teoretyczna prezentacja zagadnień szkolenia); Trening (ćwiczenie umiejętności); Transfer (generowanie sposobów radzenia sobie w konkretnych sytuacjach). Wykorzystujemy następujące metody szkoleniowe: praca indywidualna (testy, ankiety, autoanaliza), praca w grupach (case study, drama, symulacje), gry i zabawy edukacyjne, udzielanie informacji zwrotnych, mini-wykłady, praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym i/lub osobistym.


ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT!


 
Wstecz