Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Doradztwo turystyczne / agroturystyczne dla organizacji

Doradztwo turystyczne / agroturystyczne dla organizacji
Grzegorz Gołoś w ramach współpracy z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND rozpoczął prowadzenia doradztwa dla organizacji i osób zainteresowanych rozwojem turystyki w swoim regionie. Najważniejszą zasadą doradztwa, jest jego interaktywność oraz praktyczne zastosowanie oferowanych rozwiązań. Szczegółowy zakres tematyczny doradztwa do uzgodnienia i dostosowania do potrzeb organizacji. Przykładowa tematyka może obejmować m.in. następujące zagadnienia:


 Czym jest, a czym nie jest agroturystyka?
 Formalno-prawne uwarunkowania zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej.
 Działalność gospodarcza a działalność agroturystyczna.
 Procedura zakładania gospodarstwa agroturystycznego.
 Podatki w agroturystyce.
 Organizacja i wyposażenie kwatery wiejskiej.
 Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej.
 Źródła pozyskiwania kapitału na działalność agroturystyczną.
 Projekty wsparcia działalności agroturystycznej z funduszy strukturalnych.
 Produkt agroturystyczny – struktura i zasady tworzenia. Typologia produktów turystycznych. Sieciowy produkt turystyczny.
 Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu, zarządzaniu i promocji produktów turystycznych.
 Współpraca partnerska w kształtowaniu i zarządzaniu produktami turystycznymi.
 Zasady tworzenia kompleksowej koncepcji produktu turystycznego w regionie działania organizacji.
 Wykorzystanie lokalnego potencjału (walory kulturowe i naturalne) w tworzeniu oferty agroturystycznej.
 Tworzenie i sztuka sprzedaży ofert turystycznych.
 Planowanie operacyjne, taktyczne i strategiczne w agroturystyce.
 Tworzenie strategii rozwoju gospodarstwa agroturystycznego.
 Obsługa klienta w agroturystyce.
 Pozyskiwanie turystów i zdobywanie rynku.
 Marketing w agroturystyce. Tworzenie planu marketingowego.
 Rynek usług turystycznych i jego segmentacja.
 Promocja turystyczna regionu.
 Informacja turystyczna.
 Misja i cele działalności agroturystycznej.
 Zasady tworzenia biznes planu w agroturystyce.
 Analiza rynku i konkurencji. Określanie przewagi konkurencyjnej.
 Plan finansowy. Analiza kosztów i przychodów.
 Współpraca zespołowa w agroturystyce.
 Wioski tematyczne. Koncepcja wioski tematycznej jako szansa rozwoju obszarów wiejskich.
 Funkcjonowanie wiosek tematycznych w Polsce.
 Tworzenie strategii rozwoju wioski tematycznej.
 Teorie i metody pomocne w tworzeniu wiosek tematycznych.
 Etapy tworzenia wioski tematycznej.
 Diagnoza potencjału turystycznego miejscowości / regionu.
 Analiza SWOT działalności agroturystycznej w miejscowości / regionie.
 Metodologia tworzenia szlaków i tras turystycznych.
 Rozwój turystyki zrównoważonej ekoturystyki w regionie.
 INNE TEMATY WG POTRZEB!

Doradztwo prowadzone jest w formie indywidualnej (konsultacje) lub grupowej (szkolenia), według trójetapowego modelu 3 x T: Teoria (teoretyczna prezentacja zagadnień); Trening (ćwiczenie umiejętności); Transfer (generowanie sposobów radzenia sobie w konkretnych sytuacjach). Poszczególne elementy są odpowiednio zmixowane dla uzyskania najwyższej efektywności. Wykorzystywane są różnorodne metody, tak by współpraca nie była nudna, ale przyjemna i pożyteczna (m.in. filmy, symulacje, gry i zabawy edukacyjne, zajęcia terenowe itp.).

Organizacje uprawnione w ramach projektu Fundacji do bezpłatnego doradztwa w zakresie agroturystyki / turystyki to:
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno – Społecznych „ ADS ASTRA”
Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Miłosierdzia”
Poleskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Nasz Dom”
Stowarzyszenie „Malina”
Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej i Integracji Kultur i Społeczności
Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie
Towarzystwo Popularyzacji Piękna Polesia
Stowarzyszenie Pomocy samotnym Matkom „NADZIEJA”
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dubeczno – Polesie Zachodnie”
Stowarzyszenie Seniorów Złota Jesień przy Włodawskim Domu Kultury
Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowo – Kulturalnych w Orchówku

Innych zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu!

 
Wstecz