Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Szkolenia » Szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną

Szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną
Rodzina to brzmi pięknie. Ale niestety wiele współczesnych rodzin dosięgają różnorodne problemy. Tym, którzy pracują z dziećmi i rodzinami polecamy nasze szkolenia dedykowane właśnie dla nich. Zapraszamy do współpracy powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, szkoły, ośrodki adopcyjne i wszystkie instytucje, organizacje oraz grupy pracujące z dziećmi i rodzinami lub na ich rzecz. Nasza lista szkoleń przedstawia się następująco:
DIAGNOZA W PROCESIE SOCJOTERAPII
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności dobrego diagnozowania dzieci poddanych socjoterapii. W programie: Jak zrozumieć dziecko w relacjach z innymi, Urazy osiowe u dzieci z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocji, Przygotowanie planu diagnozy i terapii, Planowanie procesu socjoterapeutycznego ze względu na indywidualną ocenę dziecka, Inne.

FAS / PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o FAS oraz nabycie przez nich umiejętności diagnozy i prowadzenia pracy z dziećmi z FAS, a także przygotowanie do prowadzenia szkoleń dla rodziców i/lub opiekunów. W programie koncentrujemy się m.in. na takich zagadnieniach jak: FAS – cechy charakterystyczne i objawy; zachowania dzieci i nastolatków z zespołem FAS; umiejętności diagnozy dzieci z FAS; prowadzenie pracy z dziećmi z FAS; zasady prowadzenia szkoleń w zakresie FAS dla opiekunów, rodziców zastępczych i adopcyjnych; FAS w Polsce; terapia FAS; inne; pytania i odpowiedzi.

MEDIACJE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami mediacyjnymi w przypadku różnorodnych konfliktów. W programie szkolenia omawiamy m. in. przyczyny konfliktów, podstawy prawne mediacji w Polsce, proces mediacji, funkcje mediatora, techniki mediacyjne, poziomy agresji i autoagresji, skuteczne metody rozwiązywania konfliktów.

NEUROROZWÓJ DZIECKA
Celem szkolenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie neurorozwoju dzieci. W programie: Podstawy neurorozwoju dziecka, Znaczenie czucia dla rozwoju wyższych funkcji psychicznych, Archetypy ruchowe i ich znaczenie dla rozwoju umysłu dziecka, Znaczenie programu odruchów neurologicznych dla rozwoju wyższych funkcji psychicznych, Jak trenować mózg?, Dziecko z dysleksją w procesie nauczania, Dziecko z ADHD i ADD w procesie nauczania, Dziecko z FASD w procesie nauczania, Programy wsparcia neurorozwoju dziecka w pracy z zespołem klasowym, Inteligencja wieloraka – diagnoza i co to oznacza dla procesu edukacji, Inne.

PRACA Z DZIECKIEM Z ADHD
Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy z dziećmi dotkniętymi problemem ADHD. W programie: zmiany neurorozwojowe jako podstawowa przyczyna trudności dziecka, jak pracować z dzieckiem z ADHD, zaburzenia wtórne i pierwotne, roblemy diagnostyczne, kierunki wspierania rozwoju dzieci z prenatalnym uszkodzeniem OUN, inne.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami zapobiegania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, pornografii, hazardu, internetu i innych. W programie koncentrujemy się następujących tematach: Dzieci, młodzież, dorośli a uzależnienie – narastające zagrożenie; Istota i rodzaje uzależnień, Środki uzależniające, Założenia i cele profilaktyki, Cechy osobiste profilaktyka, Istota działań podejmowanych w ramach profilaktyki uzależnień, Przyczyny wchodzenia w uzależnienie, Zaprzeczanie i ułatwianie, Czerwone sygnały, Indywidualne rozmowy z osobami zagrożonymi uzależnieniami, Profilaktyka zespołowa, Sposoby wyjścia z uzależnienia.

ROZWÓJ DZIECKA
Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników z rozwojem dziecka w pełnym cyklu życia E. Eriksona wraz z implikacjami praktycznymi. W programie: Rozwój wg E. Eriksona, Czym jest kryzys rozwojowy, Prawidłowe kierunki rozwoju od dzieciństwa ku dorosłości, Rozpoznawanie trudności rozwojowych dziecka, Jak pomóc dziecku z trudnościami w rozwoju, Inne.

SYTUACJE KRYZYSOWE W RODZINIE
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom sytuacji kryzysowych w rodzinie oraz przedstawienie metod ich przezwyciężania. W programie szkolenia poruszamy następujące zagadnienia: Konflikt z innymi, Małżeństwo w kryzysie, Problemy seksualne, Rozwód, Molestowanie seksualne, Przemoc w rodzinie, Agresja dzieci, Konflikty z nastolatkami, Samotność, Uzależnienia i współuzależnienie, Rodzina patologiczna, Samobójstwo, Bezrobocie, Marginalizacja i inne.
 
Wstecz