Szkolenie obsługa klienta, Szkolenia turystyczne, Doradztwo turystyczne

Szkolenie obsługa klienta

Doradztwo turystyczne

Szkolenia turystyczne

CSV :: SZKOLENIA :: IMPREZY :: COACHING

Znajdujesz się tutaj: Strona Główna » Szkolenia » Szkolenia z zakresu pracy z młodzieżą

Szkolenia z zakresu pracy z młodzieżą
Młodzież. Skarb i wyzwanie. Są obszary, w których ich wychowawcy potrzebują konkretnych umiejętności. Szkoły (rady pedagogiczne), domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice, ośrodki wychowawcze, organizacje pozarządowe, samorządy studenckie i wszelkie inne grupy zorganizowane pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz zapraszamy do zamawiania specjalistycznych szkoleń z zakresu pracy z młodzieżą:
AGRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom skutecznych narzędzi do rozpoznawania i zapobiegania zjawiskom agresywnym wśród młodzieży. W programie szkolenia omawiamy m. in. pojęcie agresji; rodzaje, cykle i inne podstawowe wiadomości nt. zjawiska agresji; przyczyny występowania zjawiska wśród młodzieży; wybrane programy i metody zapobiegania agresji; zasady mediacji z młodzieżą i inne

ASERTYWNOŚĆ W PRACY Z MŁODZIEŻĄ
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych, by mówić „nie” oraz uczyć młodzież mówienia „nie”. W programie szkolenia omawiamy podstawowe informacje na temat asertywności, asertywne wyrażanie opinii i ocen, krytykę jako ważny element asertywności, wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych, techniki i metody uczenia asertywności, sytuacje wymagające asertywności od młodzieży.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z MŁODZIEŻĄ
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności efektywnej komunikacji z młodzieżą z wykorzystaniem form bliskich młodym ludziom. W programie szkolenia omawiamy podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej, czynniki wpływające na budowanie trwałych relacji interpersonalnych, bariery występujące w komunikacji międzyludzkiej i sposoby ich eliminacji, podstawowe style komunikowania się, umiejętności aktywnego słuchania, komunikację niewerbalną oraz język współczesnej młodzieży.

MEDIACJE W PRACY Z MŁODZIEŻĄ
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami mediacyjnymi w przypadku różnorodnych konfliktów z udziałem młodzieży. W programie szkolenia omawiamy m. in. Przyczyny konfliktów wśród młodzieży, podstawy prawne mediacji w Polsce, proces mediacji, funkcje mediatora, techniki mediacyjne, metody dotarcia do młodzieży.

PRACA Z TRUDNĄ MŁODZIEŻĄ
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności efektywnej pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze oraz wykształcenie umiejętności diagnozy i rozwiązywania pojawiających się problemów. W programie szkolenia omawiamy pojęcie „trudna młodzież”, podstawowe problemy młodzieży (myślenie destrukcyjne i zachowania destrukcyjne), podatność na uzależnienia, wpływ rówieśników, zasady pracy z trudną młodzieżą i sposoby wyzwalania w młodzieży pozytywnych postaw.

SEKTY A MŁODZIEŻ
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z ruchem sekt w Polsce oraz wpływem, jaki poszczególne sekty wywierają na młodzież. W programie szkolenia definiujemy pojęcie sekty, analizujemy najbardziej niebezpieczne sekty działające w Polsce, omawiamy metody manipulacyjne sekt, a także podatność młodzieży na działalność sekt oraz sposoby ograniczania destrukcyjnego wpływu sekt na młodzież.

SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności pracy z młodzieżą identyfikującą się z różnymi subkulturami młodzieżowymi. W programie szkolenia koncentrujemy się przede wszystkim na drogach dojścia do młodzieży subkulturowej oraz sposobach wyzwalania w młodzieży pozytywnych postaw. Omawiamy także dokładnie każdą z subkultur młodzieżowych, w tym historię powstania oraz ideologię.

UZALEŻNIENIA MŁODZIEŻOWE
Celem szkolenia jest wykształcenie w uczestnikach umiejętności rozpoznawania uzależnień oraz dostarczenie wiedzy jak postępować z młodym uzależnionym człowiekiem, a także jak zapobiegać uzależnieniom wśród młodzieży. W programie szkolenia omawiamy uzależnienia dotykające młodzież, w tym alkoholizm, nikotynizm, narkomanię, ale także internet, pornografię, hazard, telewizję, gry komputerowe itp. Podajemy skuteczne metody rozpoznawania uzależnień oraz zalecenia profilaktyczne.

WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY Z MŁODZIEŻĄ
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom sposobów radzenia sobie ze zjawiskiem wypalenia zawodowego w pracy z młodzieżą. W programie szkolenia omawiamy przebieg i symptomy wypalenia zawodowego, sposoby rozpoznawania wypalenia zawodowego, zjawiska powodujące pojawienie się wypalenia zawodowego, toksyczne elementy pracy, metody i techniki radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.

ZARZĄDZANIE STRESEM W PRACY Z MŁODZIEŻĄ
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom narzędzi do efektywnego radzenia sobie ze stresem w pracy z młodzieżą. W programie szkolenia omawiamy pojęcie stresu, stres i jego mechanizmy, odporność na stres, główne przyczyny stresu, „stresująca młodzież”, stresory, predyspozycje do walki ze stresem, style myślenia, poziomy stresu oraz techniki redukcji stresu.


 
Wstecz